18. Dez, 2018

Wie im Himmel-Salzburger Saitenklang "Candle Light"

 

DI 18. Dezember 2018, 19:30 Uhr, ABPU, Großer Saal

Ensemble „Salzburger Saitenklang”
Martyna Korzeniewska, Oboe
Koordination: Wilfried Scharf